Cei ce doresc să practice sportul chanbara și să se alăture federației noastre trebuie pentru început să citească cu atenție Statutul federației.

De asemenea, regulamente competiționale și celelalte regulamente ale F.R. Chanbara.

Daca sunteți de acord cu prevederile din Statut și Regulamente, la cererea de afiliere trebuie să atașați, sub sanctiunea nulității, conform Legii 69/2000, următoarele înscrisuri doveditoare:

  1. Actul constituirii şi statutul, autentificate;
  2. Copie de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice, de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în cazul structurilor sportive cu personalitate juridică;
  3. Copie legalizată de pe Certificatul de Identitate Sportivă;
  4. Copie legalizată de pe Certificatul de înscriere în Registrul naţional al persoanelor juridice, în cazul structurilor sportive persoane juridice fără scop patrimonial;
  5. Copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul Comerţului, în cazul societăţilor comerciale sportive pe acţiuni;
  6. Dovada sediului social;
  7. Dovada patrimoniului;
  8. Documentul prin care se dovedeste plata taxei de afiliere (chitanță, ordin de plata. etc.).
  9. Declarație din care să reiasă că noul club ce depune cererea de afiliere înțelege să recunoască și să respecte statutul și regulamentele Federației Române de Chanbara, precum ăi hotărârile organelor de conducere ale Federației Române de Chanbara.

Documentele vor fi prezentate într-un biblioraft cu numele clubului înscris pe el.

Puteți descărca cererea de afiliere de aici: Cerere de afiliere