Ofițerul F.R. Chanbara cu protecția datelor este domnul Cristian Georgescu.

Domnul Cristian Georgescu se ocupă si de gestionarea solicitărilor formulate în baza Legii 544/2001.

Legea nr105-2005

Legea nr190-31iulie2018

Lista cuprinzând documentele de interes public si categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii:

a)  actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

 b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

f) programele și strategiile proprii;